151. sprej për xhama

Shpejtësia e videos:
100%

Variacionet e shenjave

137. sprej për xhama

Kuptime tjera

Nuk ka kuptime tjera.

Shembull fjalish

Dritaret po shkëlqejnë ngaqë i pastrova me sprej për xhama

Kategoritë e temave

  • Kategoritë e temave

  • Forma e Dorës

  • Lëvizjet

  • Një dorë / dy duar

  • Vendndodhje