279. shfletoj

Shpejtësia e videos:
100%

Variacionet e shenjave

Nuk ka variacione.

Kuptime tjera

52. libër
278. ku’ran

Shembull fjalish

Gjyshi zakonisht i shfleton gazetat

Kategoritë e temave

  • Kategoritë e temave

  • Forma e Dorës

  • Lëvizjet

  • Një dorë / dy duar

  • Vendndodhje