491. pjeshkë

Shpejtësia e videos:
100%

Variacionet e shenjave

768. pjeshkë

Kuptime tjera

492. ndaj pjeshkën

Shembull fjalish

Unë kam tre trungje të pjeshkës

Kategoritë e temave

  • Kategoritë e temave

  • Forma e Dorës

  • Lëvizjet

  • Një dorë / dy duar

  • Vendndodhje