609. gjysmë i/e shurdhër

Shpejtësia e videos:
100%

Variacionet e shenjave

Nuk ka variacione.

Kuptime tjera

1996. gjysmë i/e shurdhër

Shembull fjalish

Unë jam gjysëm i shurdhër dhe flas normalisht

Kategoritë e temave

  • Kategoritë e temave

  • Forma e Dorës

  • Lëvizjet

  • Një dorë / dy duar

  • Vendndodhje