620. ndihmë

Shpejtësia e videos:
100%

Variacionet e shenjave

214. ndihmoj, ndihmë, përkrahje
216. përkrahje

Kuptime tjera

Nuk ka kuptime tjera.

Shembull fjalish

Ne, në mënyrë vullnetare mblodhëm para për ta ndihmuar një familje të varfër

Kategoritë e temave

  • Kategoritë e temave

  • Forma e Dorës

  • Lëvizjet

  • Një dorë / dy duar

  • Vendndodhje