655. zv.drejtori

Shpejtësia e videos:
100%

Variacionet e shenjave

Nuk ka variacione.

Kuptime tjera

Nuk ka kuptime tjera.

Shembull fjalish

Nëse drejtori është i zënë, përgjegjësia i kalon zv.drejtorit Zv.drejtori është i zënë në një mbledhje

Kategoritë e temave


  • Kategoritë e temave

  • Forma e Dorës

  • Lëvizjet

  • Një dorë / dy duar

  • Vendndodhje