200,000 (dyiqnd mijë)

Shpejtësia e videos:
100%

Variacionet e shenjave

200,000 (dyqind mijë)

Tema