1059. dorëza

Shpejtësia e videos:
100%

Variacionet e shenjave

1058. dorëza

Kuptime tjera

1156. vesh, vë dorëzat
1157. vesh, vë dorëzat

Shembull fjalish

Nuk ka shembull fjalish.

Kategoritë e temave

  • Kategoritë e temave

  • Forma e Dorës

  • Lëvizjet

  • Një dorë / dy duar

  • Vendndodhje