Bashkëpunëtorët

ShKSh-ja është përgjegjëse e plotë për mirëmbajtjen dhe kujdesin për këtë faqe të internetit për Gjuhën e Shenjave Kosovare. Gjithashtu ShKSh-ja dëshiron t’i falenderojë dhe të shprehë mirënjohje për të gjithë anëtarët dhe grupet punuese që kontribuan në këtë faqe interneti sepse pa ta do të ishte e pamundur që kjo faqe të jetësohej.

ShKSh-ja fillimisht e falenderon grupin punues i cili ka punuar në fjalorin e parë të Gjuhës së Shenjave Kosovare së bashku me DVD-në i cili është botuar në vitin 2012. Ky fjalor ka qenë një ndihmë e madhe për ta realizuar edhe faqen e internetit.

Drita Toprlak,  Hulumtuese e Gjuhës së Shenjave
Nebih Cakaj, Hulumues i Gjuhës së Shenjave
Hana Nuhija, Asistente e programit të ShKSh-së
Kimete Haziri, Asistente e programit të ShKSh-së

Anëtarët e grupit të gjuhës së shenjave, komentues për shenjat e leksikut dhe bërja me shenja në video.

Beko Elshani 
Burim Tahiri
Faton Parduzi
Fetanete Ahmetaj
Hana Nuhija
Kimete Haziri
Musli Arifi
Shpend Hoxha
Skender Preniqi

Anëtarët e grupit punues për ekuivalencat në gjuhën shqipe dhe në gjuhën e shenjave:

Besjana Bajrami
Selman Hoti
Versa Selmani
Zana Preniqi
Drita Toprlak
Hana Nuhija
Kimete Haziri
Nebih Cakaj

Anyla Zajmi, Redaktimi në shqip

Arttu Liikamaa, Këshilltar gjuhësor për ShKSh-në që nga viti 2013

Mikko Palo, për përgatitjen e videoklipeve dhe dizajnin. Ai po ashtu e bëri implementimin teknik të videove në faqe si dhe është kujdesur për bazën e të dhënave në webfaqen e GjShK-së