1117. Sarajevë – Bosnja dhe Hercegovina

Shpejtësia e videos:
100%

Variacionet e shenjave

934. Sarajevë – Bosnja dhe Hercegovina

Kuptime tjera

1065. Ohër – Maqedonia
1097. Bullgari

Shembull fjalish

Nuk ka shembull fjalish.

Kategoritë e temave

  • Kategoritë e temave

  • Forma e Dorës

  • Lëvizjet

  • Një dorë / dy duar

  • Vendndodhje