1198. nervoz/e

Shpejtësia e videos:
100%

Variacionet e shenjave

746. nervoz
2268. nervoz/e
2269. nervoz/e

Kuptime tjera

Nuk ka kuptime tjera.

Shembull fjalish

Nuk ka shembull fjalish.

Kategoritë e temave

  • Kategoritë e temave

  • Forma e Dorës

  • Lëvizjet

  • Një dorë / dy duar

  • Vendndodhje