1270. fshij (me fshesë elektrike)

Shpejtësia e videos:
100%

Variacionet e shenjave

1010. fshij (me fshesë elektrike)
1269. fshij (me fshesë elektrike)

Kuptime tjera

1226. thithëse elektrike

Shembull fjalish

Nuk ka shembull fjalish.

Kategoritë e temave

  • Kategoritë e temave

  • Forma e Dorës

  • Lëvizjet

  • Një dorë / dy duar

  • Vendndodhje