1375. familje

Shpejtësia e videos:
100%

Variacionet e shenjave

425. familje
1347. familje

Kuptime tjera

1409. kujdes
1410. lajkë

Shembull fjalish

Nuk ka shembull fjalish.

Kategoritë e temave

  • Kategoritë e temave

  • Forma e Dorës

  • Lëvizjet

  • Një dorë / dy duar

  • Vendndodhje