1405. edukatore

Shpejtësia e videos:
100%

Variacionet e shenjave

Nuk ka variacione.

Kuptime tjera

1485. kujdes
1486. dëshmitar

Shembull fjalish

Nuk ka shembull fjalish.

Kategoritë e temave


  • Kategoritë e temave

  • Forma e Dorës

  • Lëvizjet

  • Një dorë / dy duar

  • Vendndodhje