1546. njejtë

Shpejtësia e videos:
100%

Variacionet e shenjave

1437. njëjtë
2135. njëjtë (rutinë)
2142. njëjtë

Kuptime tjera

1547. motër
1548. vëlla, vëllai

Shembull fjalish

Nuk ka shembull fjalish.

Kategoritë e temave

  • Kategoritë e temave

  • Forma e Dorës

  • Lëvizjet

  • Një dorë / dy duar

  • Vendndodhje