1555. i bezdisshëm/e bezdisshme

Shpejtësia e videos:
100%

Variacionet e shenjave

2711. i bezdisshëm / e bezdisshme

Kuptime tjera

1553. emer, quhem
1554. dhembje
1575. Roma – Itali

Shembull fjalish

Nuk ka shembull fjalish.

Kategoritë e temave

  • Kategoritë e temave

  • Forma e Dorës

  • Lëvizjet

  • Një dorë / dy duar

  • Vendndodhje