1607. muzika

Shpejtësia e videos:
100%

Variacionet e shenjave

2069. muzika

Kuptime tjera

1608. këngë, këndoj

Shembull fjalish

Nuk ka shembull fjalish.

Kategoritë e temave

  • Kategoritë e temave

  • Forma e Dorës

  • Lëvizjet

  • Një dorë / dy duar

  • Vendndodhje