1650. qaj

Shpejtësia e videos:
100%

Variacionet e shenjave

2138. qaj
2237. qaj

Kuptime tjera

Nuk ka kuptime tjera.

Shembull fjalish

Nuk ka shembull fjalish.

Kategoritë e temave

  • Kategoritë e temave

  • Forma e Dorës

  • Lëvizjet

  • Një dorë / dy duar

  • Vendndodhje