1736. pi kafenë

Shpejtësia e videos:
100%

Variacionet e shenjave

1924. pi kafe

Kuptime tjera

1737. kafe

Shembull fjalish

Nuk ka shembull fjalish.

Kategoritë e temave

  • Kategoritë e temave

  • Forma e Dorës

  • Lëvizjet

  • Një dorë / dy duar

  • Vendndodhje