1791. kos, jogurt

Shpejtësia e videos:
100%

Variacionet e shenjave

1901. kos, jogurt

Kuptime tjera

1735. i/e turpëruar, i turpshëm, e turpshme
1920. i/e turpëruar, i turpshëm/ e turpshme
1734. i/e thartë
1921. i/e thartë

Shembull fjalish

Nuk ka shembull fjalish.

Kategoritë e temave

  • Kategoritë e temave

  • Forma e Dorës

  • Lëvizjet

  • Një dorë / dy duar

  • Vendndodhje