189. pasdite

Shpejtësia e videos:
100%

Variacionet e shenjave

614. pasdite

Kuptime tjera

175. më vonë

Shembull fjalish

Ndonjëherë pi kafe pasdite

Kategoritë e temave

  • Kategoritë e temave

  • Forma e Dorës

  • Lëvizjet

  • Një dorë / dy duar

  • Vendndodhje