1940. shef, udhëheqës

Shpejtësia e videos:
100%

Variacionet e shenjave

1877. shef, udhëheqës

Kuptime tjera

1939. përcjell

Shembull fjalish

Nuk ka shembull fjalish.

Kategoritë e temave

  • Kategoritë e temave

  • Forma e Dorës

  • Lëvizjet

  • Një dorë / dy duar

  • Vendndodhje