1979. garë

Shpejtësia e videos:
100%

Variacionet e shenjave

859. garë

Kuptime tjera

1978. ose
1984. konkurrencë

Shembull fjalish

Nuk ka shembull fjalish.

Kategoritë e temave

  • Kategoritë e temave

  • Forma e Dorës

  • Lëvizjet

  • Një dorë / dy duar

  • Vendndodhje