1993. i/e dobët (thatanik, thatanike)

Shpejtësia e videos:
100%

Variacionet e shenjave

2281. i/e dobët (thatanik, thatanike)

Kuptime tjera

Nuk ka kuptime tjera.

Shembull fjalish

Nuk ka shembull fjalish.

Kategoritë e temave

  • Kategoritë e temave

  • Forma e Dorës

  • Lëvizjet

  • Një dorë / dy duar

  • Vendndodhje