201. ose

Shpejtësia e videos:
100%

Variacionet e shenjave

857. ose
1651. ose
1978. ose

Kuptime tjera

203. ndoshta

Shembull fjalish

Nuk ka shembull fjalish.

Kategoritë e temave

  • Kategoritë e temave

  • Forma e Dorës

  • Lëvizjet

  • Një dorë / dy duar

  • Vendndodhje