233. fund

Shpejtësia e videos:
100%

Variacionet e shenjave

1130. fund / përfundim
2147. fund

Kuptime tjera

Nuk ka kuptime tjera.

Shembull fjalish

Është hera e fundit që e diskutojmë këtë çështje

Kategoritë e temave

  • Kategoritë e temave

  • Forma e Dorës

  • Lëvizjet

  • Një dorë / dy duar

  • Vendndodhje