235. orë

Shpejtësia e videos:
100%

Variacionet e shenjave

2013. ora e dorës
2188. ora
2243. ora

Kuptime tjera

Nuk ka kuptime tjera.

Shembull fjalish

Në çfarë ore është takimi?

Kategoritë e temave

  • Kategoritë e temave

  • Forma e Dorës

  • Lëvizjet

  • Një dorë / dy duar

  • Vendndodhje