246. shembull

Shpejtësia e videos:
100%

Variacionet e shenjave

2153. shembull

Kuptime tjera

247. fakte / dëshmi

Shembull fjalish

Ma jep një shembull!

Kategoritë e temave

  • Kategoritë e temave

  • Forma e Dorës

  • Lëvizjet

  • Një dorë / dy duar

  • Vendndodhje