276. i/e ngopur

Shpejtësia e videos:
100%

Variacionet e shenjave

743. i/e ngopur

Kuptime tjera

284. mjaft

Shembull fjalish

Nuk ka shembull fjalish.

Kategoritë e temave

  • Kategoritë e temave

  • Forma e Dorës

  • Lëvizjet

  • Një dorë / dy duar

  • Vendndodhje