298. fustan i shkurtër (mini fund)

Shpejtësia e videos:
100%

Variacionet e shenjave

333. fustan i shkurtër

Kuptime tjera

Nuk ka kuptime tjera.

Shembull fjalish

Fundin që e kisha nuk mund ta vishja më sepse më binte i ngushtë

Kategoritë e temave

  • Kategoritë e temave

  • Forma e Dorës

  • Lëvizjet

  • Një dorë / dy duar

  • Vendndodhje