301. roli

Shpejtësia e videos:
100%

Variacionet e shenjave

Nuk ka variacione.

Kuptime tjera

288. personale
337. trupi

Shembull fjalish

Roli i sekretares është ta mbajë procesverbalin, rendin e ditës, etj.

Kategoritë e temave

  • Kategoritë e temave

  • Forma e Dorës

  • Lëvizjet

  • Një dorë / dy duar

  • Vendndodhje