31. pasqyra

Shpejtësia e videos:
100%

Variacionet e shenjave

Nuk ka variacione.

Kuptime tjera

273. xhami, qelq
3237. qelq, xhemi

Shembull fjalish

Para pasqyrës unë bëj grimin dhe krihem.

Kategoritë e temave

  • Kategoritë e temave

  • Forma e Dorës

  • Lëvizjet

  • Një dorë / dy duar

  • Vendndodhje