325. ligje

Shpejtësia e videos:
100%

Variacionet e shenjave

Nuk ka variacione.

Kuptime tjera

323. rregulla / programi
324. zakon

Shembull fjalish

Kosova e ka ligjin për mbrojtjen nga diskriminimi

Kategoritë e temave

  • Kategoritë e temave

  • Forma e Dorës

  • Lëvizjet

  • Një dorë / dy duar

  • Vendndodhje