350. temperaturë

Shpejtësia e videos:
100%

Variacionet e shenjave

2178. temperaturë

Kuptime tjera

299. nxënës

Shembull fjalish

Para dy dite djali e ka pasur temperaturën 39

Kategoritë e temave

  • Kategoritë e temave

  • Forma e Dorës

  • Lëvizjet

  • Një dorë / dy duar

  • Vendndodhje