355. kapelë me strehë

Shpejtësia e videos:
100%

Variacionet e shenjave

938. kapelë me strehë

Kuptime tjera

Nuk ka kuptime tjera.

Shembull fjalish

Kurrë nuk i përdori kapelat me strehë

Kategoritë e temave

  • Kategoritë e temave

  • Forma e Dorës

  • Lëvizjet

  • Një dorë / dy duar

  • Vendndodhje