360. gjatë

Shpejtësia e videos:
100%

Variacionet e shenjave

2126. gjatë

Kuptime tjera

Nuk ka kuptime tjera.

Shembull fjalish

Djali i dajës është shumë i gjatë

Kategoritë e temave

  • Kategoritë e temave

  • Forma e Dorës

  • Lëvizjet

  • Një dorë / dy duar

  • Vendndodhje