383. butë

Shpejtësia e videos:
100%

Variacionet e shenjave

382. butë

Kuptime tjera

Nuk ka kuptime tjera.

Shembull fjalish

Në krevatin e butë e bëj gjumin e rehatshëm

Kategoritë e temave

  • Kategoritë e temave

  • Forma e Dorës

  • Lëvizjet

  • Një dorë / dy duar

  • Vendndodhje