402. miell

Shpejtësia e videos:
100%

Variacionet e shenjave

1047. miell

Kuptime tjera

408. plish, pellush – lloj materiali
411. toka, dheu
418. rërë
420. mëndafsh

Shembull fjalish

Kemi lloje të ndryshme të mielllit; për bukë, për torte, për ëmbëlsira dhe për biskota

Kategoritë e temave

  • Kategoritë e temave

  • Forma e Dorës

  • Lëvizjet

  • Një dorë / dy duar

  • Vendndodhje