410. ngjyrë flokësh

Shpejtësia e videos:
100%

Variacionet e shenjave

1611. ngjyrë për flokë
1612. ngjyrë për flokë

Kuptime tjera

Nuk ka kuptime tjera.

Shembull fjalish

Ngjyra e kuqe e flokëve të shkon për fytyrë

Kategoritë e temave

  • Kategoritë e temave

  • Forma e Dorës

  • Lëvizjet

  • Një dorë / dy duar

  • Vendndodhje