426. mirë (ndajfolje) / i, e mirë (mbiemër)

Shpejtësia e videos:
100%

Variacionet e shenjave

Nuk ka variacione.

Kuptime tjera

2428. mirë t’u bë

Shembull fjalish

A je mirë?

Kategoritë e temave

  • Kategoritë e temave

  • Forma e Dorës

  • Lëvizjet

  • Një dorë / dy duar

  • Vendndodhje