435. mësoj

Shpejtësia e videos:
100%

Variacionet e shenjave

1355. mësoj

Kuptime tjera

471. shkenca

Shembull fjalish

Jam i interesuar të mësojë gjuhën angleze

Kategoritë e temave

  • Kategoritë e temave

  • Forma e Dorës

  • Lëvizjet

  • Një dorë / dy duar

  • Vendndodhje