44. shkollë

Shpejtësia e videos:
100%

Variacionet e shenjave

42. shkollë
43. shkollë

Kuptime tjera

Nuk ka kuptime tjera.

Shembull fjalish

Në shkollë mësojmë gjuhë angleze.

Kategoritë e temave

  • Kategoritë e temave

  • Forma e Dorës

  • Lëvizjet

  • Një dorë / dy duar

  • Vendndodhje