462. rroba

Shpejtësia e videos:
100%

Variacionet e shenjave

454. leckë

Kuptime tjera

Nuk ka kuptime tjera.

Shembull fjalish

I vara rrobat me rregull

Kategoritë e temave

  • Kategoritë e temave

  • Forma e Dorës

  • Lëvizjet

  • Një dorë / dy duar

  • Vendndodhje