464. mësimdhënie

Shpejtësia e videos:
100%

Variacionet e shenjave

1354. mësimdhënie

Kuptime tjera

463. arsimim
465. trajnime

Shembull fjalish

Përgatis planin për mësimdhënie

Kategoritë e temave

  • Kategoritë e temave

  • Forma e Dorës

  • Lëvizjet

  • Një dorë / dy duar

  • Vendndodhje