469. shtoj-shtoj fjalë të pathëna-trilloj

Shpejtësia e videos:
100%

Variacionet e shenjave

Nuk ka variacione.

Kuptime tjera

430. speca të mbushur
468. mbush specat

Shembull fjalish

Ai djali po trillon

Kategoritë e temave

  • Kategoritë e temave

  • Forma e Dorës

  • Lëvizjet

  • Një dorë / dy duar

  • Vendndodhje