472. puthje

Shpejtësia e videos:
100%

Variacionet e shenjave

473. puthje

Kuptime tjera

422. sistem
431. vezë

Shembull fjalish

Nuk ka shembull fjalish.

Kategoritë e temave

  • Kategoritë e temave

  • Forma e Dorës

  • Lëvizjet

  • Një dorë / dy duar

  • Vendndodhje