481. grup

Shpejtësia e videos:
100%

Variacionet e shenjave

1272. grup

Kuptime tjera

Nuk ka kuptime tjera.

Shembull fjalish

Ne jemi grupi i parë që po mësojmë gjuhë shqipe

Kategoritë e temave

  • Kategoritë e temave

  • Forma e Dorës

  • Lëvizjet

  • Një dorë / dy duar

  • Vendndodhje