515. pranvera

Shpejtësia e videos:
100%

Variacionet e shenjave

1067. pranvera

Kuptime tjera

538. mbirë bari, ka mbirë bari

Shembull fjalish

Pranvera fillon më 21 mars Në pranverë pemët çelin dhe bari gjelbëron

Kategoritë e temave

  • Kategoritë e temave

  • Forma e Dorës

  • Lëvizjet

  • Një dorë / dy duar

  • Vendndodhje