53. karrige

Shpejtësia e videos:
100%

Variacionet e shenjave

Nuk ka variacione.

Kuptime tjera

280. ulem

Shembull fjalish

Në klasë sollën 16 karrige të reja por mungojnë edhe katër sosh.

Kategoritë e temave


  • Kategoritë e temave

  • Forma e Dorës

  • Lëvizjet

  • Një dorë / dy duar

  • Vendndodhje