544. vazhdoj

Shpejtësia e videos:
100%

Variacionet e shenjave

1262. vazhdon

Kuptime tjera

545. kombanjë

Shembull fjalish

Vazhdoj me aktivitetet e ndryshme

Kategoritë e temave

  • Kategoritë e temave

  • Forma e Dorës

  • Lëvizjet

  • Një dorë / dy duar

  • Vendndodhje